Støtt vårt arbeid

Alt BCC media produserer for barn ligger åpent til bruk på vår nett-TV og under vår egen kanal på YouTube. Vi ønsker at alle kristne kan ta i bruk det vi produserer, til glede for barn og familier i hele verden. 

Alle våre produksjoner er finansiert av gaver. Vi ønsker å nå ut til flest mulig med det oppdraget Jesus har gitt oss; å gjøre alle folkeslag til disipler, og lære dem å holde alt det Jesus har befalt oss.

I en urolig verden, ønsker vi ikke minst å gi tro og håp til barna – som er vår fremtid. Jesus sier:

«La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til» (Mark 10; 14).

Dette ønsker vi å bidra til. 

Vil du støtte oss?

Vil du støtte BCC Medias virksomhet, så er vi takknemlig for din gave. Du kan bidra med et engangsbeløp eller månedlig bidrag via Paypal eller bankkort ved å trykke på knappen under.

Gi et bidrag

Bidra via bankoverføring?
Kontonummer: 3905.10.03628
IBAN: NO87 3905 1003 628 – BIC/SWIFT: SPARNO22XXX

Planlagte prosjekter 2021

For 2021 har vi ønske om å produsere mer enn 20 nye animasjonsfilmer og temapakker. Disse vil inneholde historier og temaer både fra Det gamle og Det nye testamentet. Det er gjennom Guds ord vi lærer Jesus og Gud å kjenne. Ordet er en kraft og kan veilede barna videre gjennom livet. Vi ønsker å formidle historiene og temaene på en levende, spennende og uttrykksfull måte. 

Barna har i dag så mye som fenger deres oppmerksomhet og interesse, vi tror derfor det er viktig at også Bibelen formidles på en slik måte at barna blir fenget av det. 

Det første vi vil publisere i 2021 er en ny serie som heter Bible Heroes, og her er 8 temaer allerede klare: