Tabitha: Een voorbeeld in zegenen

Iedereen hield van Tabitha omdat ze zoveel mensen zegende, maar toen werd ze ziek en overleed plotseling. Petrus werd geroepen – maar was het al te laat? Peter ble tilkalt – var det for sent?

Tabitha – Handelingen 9:36-40 – Geanimeerd bijbelverhaal voor kinderen

Bronnen

Animatiefilm: Tabitha: Een voorbeeld in zegenen

Meer over de animatiefilm

Tabitha – Handelingen 9:36-40 – Geanimeerd bijbelverhaal voor kinderen-1Tabitha (of Dorcas), een christelijke vrouw in Jaffa, helpt en zegent veel mensen, en iedereen houdt van haar. Maar op een dag wordt zij heel ziek en overlijdt plotseling. Haar vrienden besluiten om de apostel Petrus op te halen uit een stad in de buurt, ook al lijkt het al te laat te zijn.

Petrus komt en ze laten hem veel kleren zien die Tabitha voor anderen gemaakt heeft. Hij vraagt iedereen om de kamer te verlaten, en daarna bidt hij tot Jezus om Tabitha weer tot leven te wekken. Tabitha wordt wakker en Petrus roept haar vrienden zodat ze getuige kunnen zijn van dit wonder.

Het nieuws verspreidt zich snel en het resultaat is dat veel mensen tot geloof in Jezus komen. Tabitha gaat door met de mensen om zich heen te zegenen.

Meer over het onderwerp

Tabitha – Handelingen 9:36-40 – Geanimeerd bijbelverhaal voor kinderen -2We kunnen veel leren van een kort bijbelverhaal over Tabitha (of Dorkas) in Handelingen 9:36-42. Zij was een vrouw die haar capaciteiten gebruikte om de mensen te zegenen en ze won vele harten. Dus toen Petrus bad om een wonder en Tabitha opstond uit de dood, had dat een krachtige uitwerking. Zowel haar leven als het geloof van Petrus waren een krachtig getuigenis.

Suggesties van onderwerpen om te bespreken:

  • Tot zegen zijn. We kunnen allemaal de mogelijkheden en capaciteiten benutten die God ons gegeven heeft om anderen te zegenen, net als Tabitha. Dan zal hun hart zacht worden en ons leven kan een voorbeeld zijn. De mensen zullen zien hoe we het nemen in onze omstandigheden en dat wordt tot een getuigenis van Gods kracht en wat er kan gebeuren in het leven van een discipel van Jezus. Door tot zegen te zijn, word je zelf gezegend, maar kun je ook vele andere mensen helpen en tegelijkertijd tot Gods eer leven.

  • Geloof. Onze God is almachtig en hij kan wonderen doen. Petrus twijfelde niet toen hij bad en God verhoorde zijn gebed. Tabitha stond op uit de dood en veel mensen kwamen tot geloof. Welke wonderen of mirakels kan God doen – in ons leven? Hoe kunnen deze wonderen een voorbeeld zijn voor andere mensen? Wat betekent het om geloof te hebben?

Vragen voor een gesprek

Bijbelteksten die bij het thema passen

Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Mattheus 5:16

Een gulle gever zal gedijen, wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen.

Spreuken 11:25

Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.

Filippenzen 2:4

Contact us

Do you have questions?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *