Steun ons werk

Alles wat BCC media produceert voor kinderen is publiek toegankelijk op nett-tven onder ons eigen kanaal op youtube. Onze wens is dat zo veel mogelijk christenen onze producties kunnen gebruiken, tot zegen voor kinderen en families wereldwijd.

Al onze producties zijn gefinancierd met giften. We willen graag zo veel mogelijk christenen bereiken met de opgave die Jezus ons gegeven heeft: alle volkeren tot dicipelen maken, en hen leren om alles te onderhouden wat Jezus ons bevolen heeft.

In een onrustige wereld, willen we niet in het minst geloof en hoop brengen voor de kinderen – die onze toekomst zijn. Jezus zegt:

Laat de kinderen tot mij komen, en verhinder hen niet! Want voor zodanigen is het koninkrijk Gods (Mark 10;14).

Hier willen wij aan bijdragen.

Steun ons werk

Wil je het werk van BCC Media steunen, dan zijn we dankbaar voor je bijdrage. Jij kunt bijdragen met eenmalige gift of een maandelijke bijdrage via Paypal of bankoverschrijving door op onderstaande button te klikken.

Een bijdrage leveren

Bijdragen via bankoverschrijving?
Rekening nummer: 3905.10.03628
IBAN: NO87 3905 1003 628 – BIC/SWIFT: SPARNO22XXX

Geplande projecten 2021

In 2021 willen we meer dan 20 nieuwe animatiefilmpjes en themapakketten produceren. De inhoud daarvan zullen verhalen en thema’s zijn uit zowel het oude als het nieuwe testament. Door Gods woord leren we Jezus en God kennen. Het woord is een kracht en kan kinderen de weg door het leven wijzen. Wij willen de verhalen en thema’s op een levendige, spannende en sprekende wijze brengen.

Tegenwoordig hebben kinderen zoveel dat hun aandacht en interesses beheerst, wij geloven daarom dat het belangrijk is dat daarom de bijbel zo wordt doorgegeven dat kinderen erdoor geboeid worden.

Het eerste dat wij uit willen brengen in 2021 is een nieuwe serie met de titel Bible Heroes, en hiervan zijn 8 thema’s al klaar: