Paulus en Silas – dankbaarheid als wapen

Zelfs in de donkerste kerkers zongen Paulus en Silas lofliederen voor God. Door het danklied gingen deuren van de gevangenis open. In dankbaarheid zit een grote kracht, en dat is een wapen die we kunnen gebruiken.

Bronnen

Studiouitzending

Animatiefilm: Paulus en Silas in de gevangenis

Tekeningen

Meer over het thema

Paulus bleef wonen in Antiochië waar hij doorging met werken met mensen zodat ze allemaal tot een gelukkig leven konden komen door het evangelie. Maar Paulus merkte dat de Heilige Geest zo in de gemeente werkte dat het tijd was om te gaan reizen om het evangelie over Jezus te verspreiden. Hij ging er daarom op uit om te evangeliseren, en op een van zijn reizen ging zijn goede vriend Silas mee. Deze twee vertelden alle mensen die ze ontmoetten dat Jezus iets heel nieuws kon doen in hen.

Maar niet iedereen vond het leuk waar Paulus en Silas mee bezig waren, dus ze namen ze gevangen en gooiden ze in de gevangenis. Ondanks al het moeilijke en zware dat ze meemaakten, klaagden ze niet. Integendeel, er klonken lofliederen vanuit de diepste kerker waar ze in zaten. Toen kwam er een aardbeving waardoor de gevangenisdeuren zich openden. Hoe was dit mogelijk? Ja, er zitten namelijk krachten in dankbaarheid. Hemelse krachten die duisternis en twijfel wegjagen, en krachten van geloof en licht binnenlaten. Door te kiezen om dankbaar te zijn, verdwijnen alle donkere en sombere gedachten. Ik word blij en ik krijg het goed. Mijn leven wordt licht en makkelijk.

Meer over de studio-uitzending

Over dit thema volgt een studio-uitzending vanuit de studio op Brunstad. Het thema van dit programma is dankbaarheid en de programmaleider Emil geeft een mooie uitleg over dankbaarheid, wat eigenlijk gaat over het waarderen van de gedachte achter datgene wat iemand voor mij doet. W krijgen ook een inspirerende oproep te horen van iemand die Ellen heet. Zij vertelt hoe je dankbaarheid als wapen kunt gebruiken. Als je kiest voor dankbaarheid, verdwijnt nare gedachten en word je meteen blij!

Vragen voor een gesprek

Bijbelteksten die passen bij het thema

Rom 8:28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.

Hand. 16:23 (dit klopt niet) moet zijn vers 31 En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.

Kol. 3:17 En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem.

Contact us

Do you have questions?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *