Paulus – Een dienaar van Jezus

Paulus kon veel mensen helpen, omdat hij zelf gemerkt had hoe Jezus zelfs de grootste zondaar kan verlossen.

Bronnen

Animatiefilm: Paulus – deel 2

Tekeningen

Meer over het thema

Paulus had nogal wat beleefd in de afgelopen tijd. Hij was een Farizeeër geweest waar heel zeker veel joden naar opkeken, en geloofden dat hij veel zou bereiken. En hij had de christenen vervolgd, omdat hij niet geloofde dat het waar was wat zij over Jezus vertelden.

Maar toen hij Jezus ontmoette op de weg naar Damascus – toen liet hij al het oude achter zich en gaf hij zijn hele leven aan Jezus. En Jezus had een belangrijke opdracht voor Paulus. Hij moest namelijk ook aan andere volkeren over Jezus vertellen, niet alleen aan de Joden, maar alle soorten mensen.

Paulus begreep dat hij veel genade van Jezus had gekregen, omdat Jezus hoop voor hem had en van hem hield. Nu kon Paulus een voorbeeld worden voor anderen.”Jezus kwam om zondaren te verlossen – en ik ben de grootste van hen” zei Paulus over zichzelf. Omdat Jezus zijn macht had laten zien door hem te verlossen, ja dan was er ook hoop voor anderen.

Paulus gebruikte de rest van zijn leven om met mensen te werken en hen alles te leren wat Jezus gezegd heeft. Hoe hun leven daarvoor ook geweest was, Jezus kon vergeven en hen vrijmaken van de zonden waar ze in geleefd hadden, zodat zij discipelen konden worden.

Vragen voor een gesprek

Bijbelteksten die bij het thema passen:

Gal 2:20: Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.

Jes. 43:18-19: Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis.

Phil 3:13 Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt.

Contact us

Do you have questions?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *