Paulus – een heel nieuw leven

Paulus was een enge vervolger van de christenen. Maar op een dag openbaarde Jezus zich aan hem, en toen werd alles anders voor Paulus.

Bronnen

Animatiefilm: Paulus – deel 1

Tekeningen

Meer over het thema

Paulus werd geboren in een welvarend Joods gezin. Hij had een mooie toekomst voor zich. Toen hij 14 jaar oud was werd hij naar de beste school in Jeruzalem gestuurd om een joodse Farizeeër te worden. Een Farizeeër was iemand die veel wist over de joodse leer en wetten. Veel van hen waren machtig, en ze gebruikten hun kennis vaak om ervoor te zorgen dat de andere joden zich aan de regels hielden die zij belangrijk vonden.

Iets waarvan Paulus en de andere Farizeërs vonden dat het niet klopte, was om te geloven dat Jezus Gods zoon was, en onze verlosser. In die tijd werden degenen die in Jezus geloofden en zich christenen noemden vaak vervolgd, in de gevangenis gegooid en zelfs gestenigd.

Paulus was één van de ijverigste vervolgers van de christenen. Hij deed er alles voor om het geloof in Jezus uit te roeien en hij ging daarin verder dan de meeste anderen. Hij achtervolgde zelfs de christenen die naar Damascus waren gevlucht om hen te arresteren. Maar onderweg naar Damascus gebeurde er iets wonderlijks. Paulus merkte dat er een fel licht vanuit de hemel aan hem verscheen en een stem zei: Waarom vervolg je mij?

In deze gebeurtenis was het Jezus zelf die tegen Paulus praatte. Hij had een hele speciale opdracht voor Paulus – namelijk om het evangelie aan alle mensen te vertellen.

Paulus merkte dat Jezus van hem hield, en hij twijfelde geen moment. Nu wist Paulus zeker dat Jezus echt Gods zoon was. Door deze ontmoeting veranderde Paulus helemaal! Hij die eerst trots was op zijn macht en vocht tegen de christenen, hij had nu een nieuw doel gekregen in zijn leven.

Paulus werd van een Farizeeër met rijkdom en macht, iemand die vervolgd werd als christen. Dit deed hij omdat hij van Jezus hield, en omdat hij nu begreep dat niets anders echte waarde had. Hetzelfde geldt voor ons – ook wij kunnen Jezus als Heer en meester krijgen. Niets in deze wereld is meer waard dan dat.

Vragen voor een gesprek

Bijbelteksten die bij het thema passen:

Phil 3:7 Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus’ wil schade geacht.

Phil 3:13 Maar één ding (doe ik): ik vergeet wat achter mij ligt en ik strek mij uit naar hetgeen vóór mij ligt

Contact us

Do you have questions?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *