Lydia opent haar hart voor Jezus

Lydia hield van God, maar had nog nooit van Jezus gehoord – totdat Paulus kwam en over hem vertelde. Toen zij het evangelie hoorde, opende Lydia meteen haar hart en huis.

Lydia opent haar hart voor Jezus

Bronnen

Animatiefilm: Lydia opent haar hart voor Jezus

Tekeningen

Meer over het thema

Om Gods woord aan te nemen en te kunnen begrijpen, hebben we een open hart nodig. God ziet onze gezindheid, en als we van hem houden en hem willen dienen, opent hij ons hart.

Het verhaal over hoe Lydia Paulus ontmoette en het evangelie aannam, vinden we in Handelingen 16, 8-15. Het is een kort verhaal, maar we kunnen er veel van leren. Omdat Lydia godvruchtig was, kon God Paulus op haar weg sturen en haar hart openen voor het evangelie. Ze nam het woord meteen aan en opende haar huis voor de apostelen, en de eerste gemeente op het vasteland van Europa werd geboren.

We zien ook dat Paulus open stond voor Gods leiding en direct op weg ging toen hij het visioen kreeg om naar Macedonië te reizen. Als wij een gereedschap zijn voor God, zoals Paulus en Lydia waren, en snel zijn om te horen en gehoorzamen, kan God zijn werk door ons doen. Op die manier kan Gods wil uitgevoerd worden in ons leven en worden wij tot zegen en hulp voor de mensen die we ontmoeten.

Meer over de animatiefilm

Lydia verkoopt purperen stoffen en woont in Filippi in Macedonië. Ze is niet joods, maar ze dient God en houdt van hem, en komt samen met andere gelovigen om te bidden.

Paulus is op zendingsreis in Troas, aan de andere kant van de zee. Op een nacht krijgt hij een visioen dat een macedonische man hem smeekt om naar Macedonië te komen om hen te helpen. Paulus en zijn medereizigers gaan direct op weg met de boot en komen na een tijd aan in Filippi. Bij de oever van de rivier waar de gelovigen samenkomen om te bidden, ontmoeten ze Lydia en nog wat andere vrouwen. Ze komen in gesprek, en Paulus verkondigt over Jezus en hoe hij ons kan leren om voor God te leven.

God opent Lydia’s hart en zij neemt het evangelie direct aan en laat zich dopen. Dan nodigt ze Paulus en de anderen bij zich thuis uit, waar ze verder kunnen praten. Daar in het huis van Lydia ontstaat de eerste gemeente in het vaste land van Europa.

Vragen voor een gesprek

Bijbelteksten die bij dit thema passen:

Efeze 1:17-18:
…opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is

Joh 7:17:
Als iemand de wil heeft om Zijn wil te doen, zal hij van dit onderricht weten of het uit God, is, of dat Ik vanuit Mijzelf spreek.

1 Tess 2:13:
Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte Woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar (zoals het werkelijk is als Gods woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft.

Contact us

Do you have questions?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *