Jezus kwam om te helpen – deel 2

In dit thema krijgen we de geschiedenis te horen over Jezus en de Farizeeërs. De Farizeeërs wilden graag goed overkomen maar Jezus wil dat we waar en echt zijn.

Bronnen

Animatiefilm: Jezus en de Farizeeën

Tekeningen

Muziekvideo: WvdH 398 Ik vond mijn Jezus, dus kan ‘k mij verblijden.

Meer over het thema

Jezus hield van de mensen en wilde hun graag leren om zich aan Gods woord te houden. Hij sprak Gods woord met kracht, omdat Hij het woord ook leefde. Maar daar hielden de Farizeeërs die in die tijd leefden niet van.

De Farizeeërs werden gezien als hele belangrijke, heilige mannen die erop letten dat het volk van Israël zich aan Gods wet hield. De Farizeeërs hadden het meest in de schriften gelezen en zouden alles over God moeten weten. Maar Jezus wist dat zij vals waren. «Huichelaars, adderengebroed» noemde Hij ze. Jezus was Gods eigen zoon, en Hij kende God. Jezus wist daarom dat de manier waarop de Farizeeërs zich gedroegen en macht uitoefenden op de Joden, dat was totaal het tegenovergestelde van wat God wilde. Zij waren niet heilig en rein. Zij hadden niets begrepen van hoe God is, en hoe Hij wil dat wij als mensen zijn.

Jezus gaf er niet om dat de Farizeeërs Hem niet mochten en ook niet dat zij plannen maakten om Hem te doden. Hij gebruikte liever al Zijn tijd om Gods woord te spreken en de mensen te leren om waar en echt te zijn. Jezus zei: Wie Mijn woord hoort en gelooft in Hem die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven! En over de Farizeeërs zei Hij: Hoe kunnen jullie geloven, jullie die eer van elkaar willen hebben en niet de eer zoeken van de enige God?

Wat we van deze geschiedenis kunnen leren is dat huichelarij – doen alsof – ontzettend schadelijk is voor ons zelf. God wil dat we waar en echt zijn, en ons niet anders voordoen, beter dan we in werkelijkheid zijn. God kijkt naar het hart en weet alles. Hij houdt van iedereen die Hem zoekt met een rein en goed hart.

Tips voor de kindersamenkomst

We adviseren om de opzet te gebruiken die geintroduceerd werd in deel 1 van dit thema. Het is goed om een vast programma te hebben dat kinderen herkennen, en met enkele vaste onderdelen is het gemakkelijker om een kindersamenkomst te leiden.

1. Welkom | introductie thema

3 minuten

2. Een kort lied – één die ze kennen

2 minuten

3. Film

Ca. 5 minuten

4. Gesprek, waar kinderen zich dingen kunnen afvragen, vragen kunnen stellen en kunnen deelnemen.

Maximaal 10 minuten

5. Een lied, gerelateerd aan het thema

2-3 minuten

6. Een activiteit of wedstrijd/quiz

De duur hangt af van de activiteit, maar ook niet te lang.

7. Bedankt voor vandaag

1 minuut

Totale duur, zonder activiteit

Max. 25 minuten

Vragen voor een gesprek

Bijbelteksten die passen bij het thema:

Johannes 5:44: Hoe kunt u geloven, u die eer van elkaar aanneemt en de eer van de enige God niet zoekt?

Hebr. 10:22: Laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water.

Jac. 4:8: Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen!

Contact us

Do you have questions?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *