Ik heb jou uitverkoren

We weten dat we Gods wil moeten doen. Maar waarom is dat eigenlijk? Waar zijn wij toe geroepen?

Bronnen

Studiouitzending

Animatiefilm: De droom van de eeuwigheid

Tekeningen

Meer over het thema

Als kind leer je veel over wat goed en fout is. We horen over om naar ons geweten te luisteren, en het goede te kiezen – ook al hebben we eigenlijk meer zin om iets anders te doen. Je begrijpt wel dat het goed is om het goede te doen, maar het voelt wel heel moeilijk soms. Is dat omdat God het leuk vindt dat wij het een beetje moeilijk hebben? Wat is daar nou eigenlijk de bedoeling van?

We willen de kinderen graag iets meegeven zodat hun ogen open gaan voor het leven waartoe we geroepen zijn en het grote loon dat een ieder die Jezus na wil volgen wacht. Daarom krijgt dit thema dit jaar een speciale plek tijdens de kinderdagen van de zomerconferentie van BCC . De kinderdagen tellen twee inhoudsrijke samenkomsten met bijbehorende activiteiten en feestelijkheden.

Meer over de show op het podium

Voor dit thema wordt een TV- uitzending gemaakt van het toneelstuk dat tijdens de kinderdagen op de zomerconferentie wordt opgevoerd. Emil neemt ons mee in een droom die hij heeft gehad, waarin hij terugreisde naar de tijd waarin de eerste gemeente leefde. Hij ontmoet Timoteus, die vast stond in zijn geloof zelfs al leefde hij in een tijd waarin het moeilijk was om christen te zijn. Timotheus groeide op met een mama en een oma die een sterk geloof hadden. Maar hij merkte bij zich zelf ook een verlangen om een discipel te worden. Timotheus vertelt Emil over zijn enthousiasme, en ook over wat deze roeping eigenlijk inhoudt. Emil droomt dan nog verder – ja zelfs helemaal tot in de eeuwigheid waarin God een fantastisch rijk heeft voorbereid voor alle mensen die voor hem leven.

Vragen voor gesprek

Praat met de kinderen over hun roeping en de eeuwigheid!

Bijbelteksten die bij het thema passen

1.Joh 3:1-3 1-3. Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu zij wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.

Luc 9:23 9. 23: Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen.

1. Pet 5:10-11 10-11: De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

Jesaja 65:25 25: Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden, een leeuw zal stro eten als een rund, een slang – zijn voedsel zal stof zijn. Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten op heel mijn heilige berg, zegt de HEERE.

Contact us

Do you have questions?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *