Jezus groeit op in Nazareth

Ook al was Jezus de zoon van God, toch groeide hij op als een heel gewone jongen in een heel gewone familie.

Bronnen

Studiouitzending

Animatiefilm: Jezus groeit op in Nazareth

Tekeningen

Muziekvideo: Ik wil, jij wil, jij wil, ik wil (BMM)

Send inn bilde

  TIPS VOOR DE KINDERSAMENKOMST

  Begin bij voorkeur de samenkomst met elkaar te begroeten, zittend in een kring. Een goede tip is om elk kind bij naam te begroeten als hij/zij de deur binnenkomt of als de samenkomst begint. Op die manier voelt het kind zich gezien en betrokken, en dan groeit de ontvankelijkheid. 

  Het wordt aangeraden om een vast programma te hebben voor de kindersamenkomsten. Iets waar altijd mee begonnen wordt, een aantal standaard elementen die daar op volgen en tot slot een gezamenlijke manier om de samenkomst af te sluiten. De inhoud en de concrete activiteiten kunnen variëren, maar als de kinderen de volgorde kennen en weten wat ze kunnen verwachten de komende minuten, geeft dat meestal meer rust en een goede sfeer. 

  Voorstel voor een vaste indeling:  

  1. Welkom 

  2 minuten 

  2. Een kort lied – één die ze kennen 

  1 minuut 

  3. Film 

  Ca. 5 minuten 

  4. Gesprek, waar kinderen zich dingen kunnen afvragen, vragen kunnen stellen en kunnen deelnemen. 

  Maximaal 5 minuten 

  5. Een lied, met gebaren. Leer ze leuke gebaren. 

  2-3 minuten 

  6. Een activiteit 

  Duur hangt af van de activiteit, maar bij voorkeur niet te lang. 

  7. Bedankt voor vandaag 

  1 minuut  

  Totale duur, zonder activiteit 

  Max. 15 minuten 

  Meer over het thema 

  In dit thema zullen de kinderen horen over Jezus die opgroeide in het kleine stadje Nazareth. Er waren er niet veel die wisten dat Hij de zoon van God was, dus iedereen behandelde Hem waarschijnlijk als een heel gewone jongen. Hij groeide op in een gewoon gezin, met meerdere broertjes en zusjes. Hij moest zeker ook meehelpen en alle dingen doen, die een jongen in Israël moest doen in die tijd. Jezus koos altijd het goede, Hij was een goed voorbeeld en was aardig voor de mensen om Hem heen. 

  Toen hij volwassen was geworden zei God tegen Hem dat Hij moest gaan rondreizen en mensen helpen in Israel. Jezus moest hen vertellen over God en over de hoop die Jezus hen zou geven. Dat vonden de mensen uit de stad waar Hij vandaan kwam niet zo leuk. Zij vonden niet dat Hij zo speciaal was en geloofden niet dat Hij Gods Zoon was. Ze werden heel erg boos op Jezus. Maar Jezus trok zich er niks van aan, Hij trok weg uit Nazareth en deed precies wat God wilde dat Hij zou doen. 

   

  Vragen voor een groepsgesprek 

  1. Jezus was een goed voorbeeld, wat betekent dat? 

  2. Wat denken jullie wat Jezus zou doen als Hij kinderen zag die verdrietig waren? 

  3. Waarom denken jullie dat Jezus zich er niks van aan trok als mensen boos op Hem waren? 

   

  Liederen passend bij dit thema 

  MB 260; Ja nu weet ik wat ik wil. 

  Ik wil, jij wil, jij wil, ik wil (BMM) 

  “De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn,
  19 om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.” Luk 4:18-19

  Contact us

  Do you have questions?

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *