Jezus gaf vijfduizend mensen te eten

Jezus geeft om ons, niet alleen voor ons geloof, maar ook dat wij alles hebben wat we nodig hebben. Hij geeft om ons!

Jezus gaf vijfduizend mensen te eten

Bronnen

Studiouitzending

Animatiefilm: Jezus gaf vijfduizend mensen te eten

Meer over het thema

Jezus geeft vijfduizend mensen te etenJezus kent jou en geeft om jou en Hij wil dat jij dicht bij Hem blijft, naar Hem luistert en gelukkig wordt in je hart. Hij zorgt ervoor dat je alles hebt wat je nodig hebt en is nooit te moe of te druk om je te helpen.

In de film hebben Jezus en de discipelen een rustige plek gevonden om uit te rusten, en dan komen er 5000 mensen om naar Hem te luisteren. De discipelen willen de mensen weg sturen, maar Jezus geeft om hen en zegt tegen de discipelen dat de mensen mogen blijven. Als het laat wordt en de mensen honger krijgen, is er geen eten. Een jongen heeft 5 broden en 2 vissen en geeft deze aan de discipelen. Jezus begint uit te delen aan de mensen en door een wonder is er genoeg voor iedereen en is er zelfs heel veel over!

Jezus gaf om hen en wilde dat de mensen hoorden wat Hij te zeggen had, daarom zorgde Hij ervoor dat niemand honger had. Hij is vandaag de dag precies dezelfde en hij zorgt op alle manieren voor ons en vooral dat Zijn woord ons kan helpen en ons gelukkig maakt.

Liederen die bij het thema passen

AB 253: Jesus loves me. This I know.

AB 275: Ik heb een Heiland en Hij is nabij

AB 277: Jezus is mijn broeder

AB244: Wie is er tevreden?

Vragen voor een gesprek

  1. Jezus deed een wonder. Weet jij wat een wonder is?

  2. Waarom denk je dat de mensen naar Jezus wilden luisteren?

  3. Waarom stuurde Jezus de mensen niet weg, ook al waren hij en de discipelen moe?

“Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.”

1 Petrus 5:7

“Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.”

Johannes 10:10

“Toen de menigte dat merkte, volgden zij Hem. Hij ontving hen en sprak tot hen over het koninkrijk van God; en hen die genezing nodig hadden, maakte Hij gezond.”

Lukas 9:11

“En nadat Hij de 5 broden en 2 vissen genomen had, keek Hij op naar de hemel en Hij zegende ze, brak ze en gaf ze aan de discipelen om aan de menigte voor te zetten. En zij aten en werden allen verzadigd. Wat zij overhadden van de stukken brood, werd opgeraapt: twaalf manden.”

Lukas 9:16-17

“Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven… Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.”

Johannes 15:10-11

Contact us

Do you have questions?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *