Jezus en de impopulaire Zacheüs

Zacheüs was eigenlijk een hele eenzame man, hij had bijna geen vrienden, maar Jezus wilde zijn vriend zijn.

Bronnen

Studiouitzending

Animatiefilm: Jezus en de impopulaire Zacheüs

Tekeningen

Meer over het thema

In dit thema leren de kinderen over Zacheüs die een impopulaire tollenaar was. De mensen in die tijd hielden niet van tollenaars, omdat zij vaak de mensen geld afhandig maakten. Maar Jezus had zorg voor iedereen en wilde graag een vriend van Zacheüs zijn.

Jezus gaf er niet om populair te zijn, hij gaf hoop aan alle mensen. Want Jezus ziet het hart van de mensen, wat ze denken en hopen. En hij maakt geen verschil tussen mensen. Datzelfde wil Hij ons die Hem volgen leren..

Tips voor de kindersamenkomst

Begin de samenkomst door in een kring te zitten en elkaar te begroeten. En goede tip is dat alle kinderen bij naam begroet worden, wanneer ze binnenkomen of wanneer de samenkomst begint. Dan voelen zij zich gezien en welkom, en dan neemt de ontvankelijkheid toe.

Daarnaast is het aan te bevelen dat jullie, voor deze kleinste kinderen, een vast programma hebben voor de samenkomst. Iets waar je altijd mee begint, dan een aantal vaste volgordes en tot slot een gezamenlijke manier om af te sluiten. De inhoud en de concrete activiteiten kunnen variëren, maar dat de kinderen de vorm kennen en wat ze de volgende minuten kunnen verwachten, zorgt vaak voor meer rust en een goede stemming.

Voorstel voor een vast programma:

1. Welkom

2 minuten

2. kort lied – een die ze kennen

1 minuut

3. Film

Ca. 5 minuten

4. Gesprek, waar de kinderen vragen kunnen stellen en mee kunnen doen.

Max 5 minuten

5. Lied met gebaren, misschien leuke gebaren

2-3 minuten

6. Een activiteit

De duur hangt af van de activiteit, maar liefst niet te lang.

7. Bedankt voor vandaag

1 minuut

Totale duur, zonder activiteit

Max 15 minuten

Fargeleggingsark

Kleurplaat Gebruik gerust de kleurplaten en laat de kinderen tekenen onder de activiteiten. Voor de kinderen die niet van kleuren houden, is het goed om een alternatief te hebben. Dat kan ook een spel zijn of een lichamelijke activiteit..

Vragen voor een gesprek

1. Waarom denken jullie dat Jezus extra blij is met buitenbeentjes?.

2. Waarom denken jullie dat Zacheüs Jezus graag wilde ontmoeten?.

3. Hoe kunnen wij iemand erbij betrekken die zich buitengesloten voelt?.

Luk 19:5 En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij op, zag hem en zei tegen hem: Zacheüs, haast u en kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven.

Luk 19:10 Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.
Contact us

Do you have questions?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *