Vrijmoedigheid loont

Een man uit Ethiopië was erg geïnteresseerd in de schriften, maar begreep niet veel van wat hij las. Gelukkig kwam hij Filippus tegen, die hem er meer over kon vertellen.

Filippus en de Ethiopiër - vrijmoedigheid loont

Bronnen

Animatiefilm: Filippus en de Ethiopiër - vrijmoedigheid loont

Tekeningen

Meer over het thema

Bijbelverhalen - Filippus en de Ethiopiër - vrijmoedigheid loontAls het gaat over Gods rijk, dan loont het enorm om vrijmoedig te zijn! De apostel Filippus was niet bang om overal waar hij kwam het evangelie van Jezus te verkondigen. Op die manier kon God hem gebruiken om de boodschap te verspreiden bij heel veel mensen, en velen van hen bekeerden zich en werden Jezus navolgers.

Een van de mensen die Filippus ontmoette, was een man uit Ethiopië, hij was ook vrijmoedig – door om hulp te vragen toen hij niet begreep wat hij in de schriften las. Omdat hij geïnteresseerd was en graag meer wilde leren, kon hij hulp krijgen. Hij was ook vrijmoedig door Filippus te vragen hem te dopen, en op die manier te laten zien dat hij alles op wilde geven om Jezus’ discipel te worden.

Er zijn veel manieren om vrijmoedig te zijn, en dat heb je ook nodig om deel te krijgen in de beloften die in Gods woord staan. Wij kunnen bijvoorbeeld vrijmoedig tot God bidden of anderen helpen. Of we kunnen zo zijn als de man uit Ethiopië, en vrijmoedig vragen als we iets niet begrijpen. Dat loont!

Meer over de animatiefilm

Bijbelverhalen - Filippus en de Ethiopiër - doopHet verhaal komt uit Handelingen 8 : 26-40. Filippus krijgt opdracht van een engel om naar een afgelegen plek te gaan, en hij vertrekt zonder te weten waarom.

Tegelijkertijd is er Alimayu, een Ethiopische kamerheer aan het hof, die onderweg naar huis is vanuit Jeruzalem. Hij leest in een boekrol over de profetie over Jezus uit Jesaja 53. Op dat moment treft hij Filippus, die vraagt wat hij leest en of hij het begrijpt. Alimayu geeft toe dat hij er niks van begrijpt en vraagt Filippus om mee te gaan zodat hij het kan uitleggen.

Filippus gaat in de wagen zitten en begint te vertellen over Jezus, gebaseerd op dat wat Alimayu las. Alimayu wordt enthousiast voor het evangelie en wil zich direct laten dopen. Ze vinden een meertje en Filippus doopt hem. Als ze uit het water komen, wordt Filippus weggenomen door de Geest naar een andere plaats, en hij gaat daar door met het evangelie verkondigen aan iedereen die het wil horen.

Vragen voor een gesprek

Bijbelteksten die bij het thema passen

Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeensteming is met zijn wil.

1 Joh. 5:14

Dit is onze hoop, en daarom handelen we in alle openheid.

2 Cor. 3:12

God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.

2 Tim. 1:7

Contact us

Do you have questions?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *