Er is maar één God

In Athene zag Paulus een altaar voor “een onbekende god”. Toen kreeg hij een super goed idee hoe hij de Grieken over God en Jezus kon vertellen.

Det finnes bare én Gud - Paulus i Aten

Bronnen

Studiouitzending

Animatiefilm: Er is maar één God

Tekeningen

Meer over het thema

There is only one God - Paul speaks in Athens

Afgoderij kwam in de tijd van de bijbel veel voor en de mensen hadden veel goden die zij aanbaden. God heeft ons zijn wet gegeven dat wij geen andere goden zullen hebben dan Hem. Hij wil ons hart niet delen met iets anders!

Er zijn nog steeds veel afgoden in de wereld, ook al aanbidden de meesten geen beelden of afbeeldingen van andere goden. Afgoden kunnen voor verschillende mensen verschillende dingen zijn. Het zijn de dingen die de plek in het hart innemen die eigenlijk aan God toebehoort. Dat is waar men meer van houdt dan van God en wat in de weg staat om geheel voor Hem te leven. Als je deze dingen toelaat in je hart en leven, dan houdt je daar meer van dan van God. Dat bepaalt je keuzes en zorgt ervoor dat je niet langer gehoorzaam bent aan Gods stem in je hart. Dit is voornamelijk egoïsme – je eigen lusten meer liefhebben dan God.

God wil dat wij dit allemaal uitreinigen, zodat wij een rein hart krijgen dat puur voor Hem is. Dan kunnen wij op een natuurlijke manier leven, met veel interesses en activiteiten, maar we hebben maar één God- de levende God. Dan leven we voor Hem in alles wat we doen.

Meer over de animatiefilm

There is only one God - Paul speaks in AthensHet verhaal komt uit Handelingen 17:18-33. Toen Paulus in Athene was, zag hij veel altaars voor verschillende goden, maar hij zag er ook één met daarin gegraveerd: “voor een onbekende God”. Hij was vrijmoedig en vertelde de mensen over Jezus en de atheners namen hem mee naar Areopagos. Een hoogvlakte waar zij vaak verzamelden om verschillende vraagstukken te bespreken.

Paulus maakte van de gelegenheid gebruik om te vertellen wie die “onbekende” God is: “de enige, levende God”. Hij vertelde over God die alles geschapen heeft en alle leven geeft. Hij vertelde ook over Gods Zoon, Jezus, die stierf voor onze zonden maar daarna opgestaan is en met een nieuwe weg kwam. Alle andere afgoden zijn van steen en metaal gemaakt door mensen en kunnen de mensen absoluut niet helpen.

Niet iedereen vond het leuk wat Paulus te zeggen had, maar enkelen namen het Woord tot zich en kwamen tot geloof in de levende God.

De boodschap van Paulus over bekering van afgoden naar het leven voor de enige, levende God, is nog even belangrijk in onze tijd als in het oude Athene.

Over de uitzending

De programmaleiders en een paar kinderen praten over de afgoderij in de tijd van Paulus, wat ook het thema is van de animatiefilm. Ze praten erover of er tegenwoordig ook nog afgoden te vinden zijn en ontmoeten Barry. Hij vertelt over zijn eigen leven en hoe hij iets moest opgeven wat hem weerhield om helemaal voor God te kunnen leven.

Vragen voor een gesprek

Bijbelteksten die bij dit thema passen:

De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, Deze, Die een Heere van de hemel en de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn.

Handelingen 17:24

Luister Israël! De Here, onze God, de Here is één! Daarom zult u de Here, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.

Deuteronomium 6:4-5

Want al zijn er ook die goden genoemd worden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde… toch is er voor ons maar één God: de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij voor Hem, en één Here: Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn en wij door Hem.

1 Korinthe 8:5-6

Contact us

Do you have questions?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *